^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

25. marec- Deň zápasu za ľudské práva

25marec

Pamätný deň  25. marec 1988  utkvel v pamäti mnohým ľuďom ako deň, keď sa konala tzv. „sviečková manifestácia“.

 

V tento deň sa zišlo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave veľa ľudí.

Títo ľudia držali v rukách zapálenú sviečku a demonštrovali najmä proti nedodržiavaniu ľudských práv, predovšetkým náboženskej slobody, dodržiavanie občianskych práv vo vtedajšom Československu.

Ľudské práva majú svoj počiatok od nepamäti v stáročiach pred naším letopočtom. Každý štát by mal predchádzať ich porušovaniu a garantovať ich dodržiavanie

Existuje univerzálny systém ochrany ľudských práv, ktorý je budovaný po dlhé roky v rámci OSN.

Základ pri ochrane ľudských práv tvoria normatívne dokumenty ako: Charta Organizácie spojených národov, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, iné dohovory (napríklad Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu, Dohovor o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, Dohovor o zrušení nútenej práce a atď.)

  Dnes už sa nad samotným pojmom ľudské práva ani nezamýšľame. Chápeme ich ako súčasť každého právneho štátu.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je tiež súčasťou celosvetovo pôsobiacich organizácii, ktoré boli vybudované za účelom ochrany týchto práv. Do právomoci strediska patrí predovšetkým komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa.

 

Ing. Alžbeta Švecová

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube