^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

ÚČELOVÉ CVIČENIA č. 2 a č. 4- žiaci 1. a 2. ročníka

IMG 20170525 095109

Dňa 24. 5. 2017 žiaci 2. ročníka absolvovali účelové cvičenie č. 4 a 25. 5. 2017 žiaci 1. ročníka účelové cvičenie č. 2. V rámci účelového cvičenia absolvovali teoretickú časť- zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode a z dopravnej výchovy. Po teoretickej časti zvládli vychádzku v okolí Žarnovice.

V dňoch 24. 5. 26. 5. 2017 žiaci tretieho ročníka absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia, ktorý prebehol v priestoroch SOŠ.

24. 5. 2017 pod vedením lektorky SČK zo Žiaru nad Hronom Bc. Gromovej boli žiaci oboznámení zo zásadami prvej pomoci, resuscitácie.

25. 5. 2017 sa uskutočnila súťaž v streľbe zo vzduchovky dvojíc. Súťažilo 9 chlapčenských a 4 dievčenské dvojice. Na treťom mieste u chlapcov sa umiestnila dvojica Feben, Osvald                 ( III. B ), na druhom mieste dvojica Štefanka, Baranec ( III. B ) a víťazom sa stala dvojica Vince, Šuba ( III. A ). U dievčat na treťom mieste skončila Dvojica Brestovská, L. Sedliaková ( III. B ), na druhom mieste Garajová, Zacharová ( III. B ). Na prvom mieste skončila trojica Tadianová, S. Sedliaková, Mišurová ( III. A ).

26. 5. 2017 sa uskutočnil branný pretek trojčlenných družstiev chlapcov a dievčat. Spomedzi piatich družstiev chlapcov sa na treťom mieste umiestnila štvorica Osvald, Feben, Žarnovičan, Puka ( III. B ), na druhom mieste trojica Baranec, Štefanka, Sitár ( III. B ) a víťazom sa stala trojica Wincler, Šuba ( III. A ), Slezák ( III. B ).

Tri trojčlenné družstvá dievčat skončili takto. Sedliaková L ( III. B )., Sedliaková S. Mišurová ( III. A ) skončili na treťom mieste, zmiešaná trojica Garajová, Zacharová, Fleischman ( III. B ) na druhom mieste a víťazom sa stala štvorica Slovíková, Šípková, Komorová, Zacharovský ( III. B ).

Mgr. Kopčák Ratibor

učiteľ TV

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube