^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Deň zdravého štýlu 2017

IMG 0183

Stalo sa už tradíciou, že každý rok organizujeme na škole Deň zdravého životného štýlu a prevencie. Tento rok to bolo 26. júna, ktorý je zároveň medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu.

Žiaci absolvovali prednášky a besedy zamerané nielen na protidrogovú prevenciu, ale aj škodlivosť fajčenia, dozvedeli sa zaujímavé informácie od fitnes trénerky o zdravom stravovaní a športovaní, pozreli si film o obchodovaní s ľuďmi.Niektorí žiaci využili možnosť zmerať Smokerlyzerom CO vo vydychovanom vzduchu.

Cez prestávky si žiaci a všetci zamestnanci školy s lektormi mohli pochutnať na zdravej výžive – ovocí, zelenine, jogurtoch či cereáliách. Ochutnávku nám pripravili žiačky cvičnej firmy U dzivočky, s. r. o. Ďakujeme sponzorom – Coop Jednote a Tescu v Žarnovici, vďaka ktorým sme ochutnávku zdravej výživy mohli zrealizovať.

Deň zdravého životného štýlu a prevencie sme ukončili predpoludním výchovným koncertom Miroslava Žilku, ktorého cieľom je motivovať mládež k objaveniu vlastného talentu a k jeho rozvoju a osobnému rastu, zároveň aj k pohybu a zdravému životnému štýlu. Ide o člena tanečnej skupiny „Old School Brothers“, s ktorou v roku 2008 získal najväčší komerčný úspech, keď ako prvá skupina na svete vyhrali projekt GOT TALENT, ktorý na Slovensku prebiehal pod názvom „Slovensko má talent“.

Ing. Zeleňáková

Koordinátor drogových a iných sociálno – patologických javov

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube