^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Dobrý príklad

DP4

28. februára 2018 sa vo Zvolene konalo regionálne stretnutie žiackych školských rád pod názvom Dobrý príklad. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj dve naše žiačky, Katarína Tadianová (IV.A) a Sofia Luptáková (I.B), ktoré majú pod palcom našu ŽŠR.

Organizátorom podujatia bolo CVČ JUNIOR, Banská Bystrica a okrem našej školy tu mali zstúpenie aj Stredná zdravotnícka škola a SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici, SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici, Obchodná akadémia v Rimavskej Sobote, Gymnázium Ľ. Štúra a SPŠ dopravná vo Zvolene.

Účastníci si zopakovali agendu ŽŠR, oboznámili sa s osobnosťou koordinátora a prezentovali aktivity svojich ŽŠR. A práve tie sa pre nich stali inšpiráciou a motiváciou do ďalšej práce v škole. Naše žiačky označili stretnutie za veľmi podnetné a nápomocné pri získavaní nových kontaktov v rámci aktivít ŽŠR. Kiežby bolo podobných podujatí ešte viac.

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube