^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

História školy

 

        Začiatkom pätdesiatich rokov si význam výchovy odborných kádrov začali uvedomovať aj slovenskí politici a už v roku 1950 prišli s podnetom na prípravu odborných kádrov. Pod názvom "Stredisko pracujúceho dorastu" bola učňovská škola otvorená 4. septembra 1950. Prijatých bolo 25 učňov - 14 chlapcov a 3 dievčatá. Praktický výcvik prebiehal v závode Preglejka a teoretické vyučovanie v miestnej základnej škole. V roku 1951 Preglejka prenajala a adaptovala priestory bývalého hostinca pre potreby výučby a internátu.


Budova starého kaštieľa

        V roku 1958 sa učilište presťahovalo do budovy starého žarnovického kaštieľa, kde bola jedna trieda a v ročníku bolo 32 žiakov. Odborný výcvik sa uskutočňoval v priestoroch závodu Preglejka, výchova mimo vyučovania bola sústredená v jednej časti budovy kaštieľa. Údržba starého kaštieľa bola veľmi nákladná a kapacita nepostačovala. To bol dôvod, že pod tlakom vedúcich pracovníkov učilišťa nadriadené orgány rozhodli o postavení novej budovy v Žarnovici. A tak sa v roku 1968 začala výstavba nového objektu s uvažovanými nákladmi 10 miliónov korún. Novú budovu s kapacitou 320 žiakov odovzdali do prevádzky 1. septembra 1975.


Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube