^Back To Top
 • 1 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 2 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 3 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 4 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 5 .
  Od školského roka 2017/2018 otvárame : ŠTUDIJNÉ ODBORY : mechanik číslicovo riadených strojov - CNC mechanik elektrotechnik - automatizačná technika pracovník marketingu + grafik UČEBNÉ ODBORY : stolár elektromechanik - silnoprúdová technika
baner

■ Verejné obstarávanie  

Interný profil VO

 - informácie o VO

Dokumenty k VO

- Záznam z prieskumu trhu  (príloha č. 1 Príkazu č. 002/2015/ODDVO)

 - Výzvy na jednoduché zákazky  (príloha č. 2 Príkazu č. 002/2015/ODDVO)

- Súhrnná správa o zákazkách s cenami nad 1000 EUR - od 27.02.2014 je štvrťročne zverejňovaná v profile verejného obstarávateľa na elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie -www.uvo.gov.sk, v zmysle novely zákona č. 34/2014 §9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. 

Aktuálne výzvy

 

■ Obchodná súťaž

■ Majetok

     Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK, Oddiel VI. článok 11 nakladanie s prebytočným hnuteľným majetkom, zverejňuje ponuku prebytočného a neupotrebiteľného majetku:

 

 

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Čierna skrinka

Meno 
Predmet* 
Vaše otázky, návrhy a pripomienky* 
Váš e-mail 
    

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube