^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Informácie o zadanej Obchodno verejnej súťaži

Číslo VOS Predmet súťaže Dátum zverejnenia Dátum vyhodnotenia Výzva o VOS
OVS-01/2013  prenájom NP  19.08.2013  10.09.2013 OVS-01/2013
OVS-01/2014  prenájom NP  08.01.2014  24.01.2014 OVS-1/2014
OVS-02/2014  prenájom NP  27.03.2014  14.04.2014 OVS-2/2014
OVS-03/2014  prenájom NP  05.06.2014  27.06.2014 OVS-3/2014
OVS-04/2014   prenájom NP  20.11.2014  16.12.2014 OVS-4/2014
OVS-01/2015  prenájom NP  09.02.2015  28.02.2015 OVS-1/2015
OVS-02/2015  prenájom NP  02.04.2015  24.04.2015 OVS-2/2015
OVS-03/2015  prenájom NP  12.05.2015  29.05.2015 OVS-3/2015
OVS-04/2015  prenájom NP  09.06.2015  25.06.2016 OVS-4/2015
OVS-05/2015  prenájom NP  02.09.2015  21.09.2015 OVS-5/2015
OVS-01/2016  prenájom NP  07.01.2016  21.05.2016 OVS-1/2016
OVS-02/2016  prenájom NP  08.02.2016  26.02.2016 OVS-2/2016
OVS-02-1/2016  prenájom NP  08.02.2016  26.02.2016 OVS-2-1/2016
OVS-03/2016  prenájom NP  08.04.2016  25.04.2016 OVS-3/2016
OVS-04/2016  prenájom NP  15.07.2016  31.07.2016 OVS-4/2016
OVS-05/2016  prenájom NP  13.04.2016  28.04.2016 OVS-5/2016
OVS-08/2016  prenájom NP  15.06.2016  30.06.2016 OVS-8/2016
OVS-09/2016  prenájom NP  14.07.2016  29.07.2016 OVS-9/2016
OVS-10/2016  prenájom NP  15.09.2016  30.09.2016 OVS-10/2016
OVS-11/2016  prenájom NP  08.08.2016  21.08.2016 OVS-11/2016
OVS  prenájom NP     OVS - BBSK

Oznámenie o vyhodnotení ponúk

prijatých vo verejnej obchodnej súťaži na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy o nájme nebytových priestorov

Podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja účinnými od 1. novembra 2013 boli na základe predložených ponúk vybraní uchádzači:

 OVS - 01/2013: -  VŠEMVS Bratislava - 111,55 m2 - prednáškové a kancelárske priestory

                              -  ASO Vending Banská Bystrica - 2 m - nápojové automaty

                              -  Milénium Stavebné stroje s.r.o., Kľak - 144 m2 - skladové priestory

                              -  DEXEN s.r.o., Bratislava - 647 m2 - skladové priestory

                              -  ŠK Kornel Žarnovica - 121,5 m2 - fitnes centrum

 OVS - 1/2014:   -  DEXEN s.r.o., Bratislava - 545 m- skladové priestory

                             -  Dušana Magulová Žarnovica - 22 m- skladové priestory

OVS -  2/2014:  -  Carrot Euro SK s.r.o., Bratislava - 144 m- skladové priestory 

                           - Ing. Kosmeľ Reštaurácia Kabina Žarnovica - 44,5 m bufet   

                            -  Ing. Kosmeľ Reštaurácia Kabina Žarnovica - 306 mkuchyňa, sklady a kancelária

                            -  Bakalár n. f. Žarnovica - 242,15 m- učebňa, poslucháreň a kabinet

OVS - 3/2014:   -  VŠEMVS Bratislava - 84,00 mprednášková sála a 27,55 mkancelária - knižnica.

OVS - 4/2014:   - Ing. Kosmeľ Milan, SNP 12, 966 81 Žarnovica - bufet 44,5 m2 , kuchyňa, sklady, 

                              jedáleň - 464,15 m2 a kancelária 12,5 m2 s cieľom zriadenia stravovacej jednotky.

                                                        

OVS - 01/2015:   - Carrot Euro SK s.r.o., Bratislava - 144 m2 - skladové priestory

                               - SILITAN s.r.o., Žarnovica - 48 m2 - skladové priestory

                               - Bakalár n. f., Žarnovica - 242,15 m2 - poslucháreň, učebňa, kabinet

 

OVS - 02/2015:  -  Športový klub ŠUPO - 121,50 m2 - fitnes - posilňovňa       

 

 

OVS - 03/2015:  - Ing. Kosmeľ Milan, SNP 12, Žarnovica - v zmysle špecifikácie predmetu Obchodnej          

                           verejnej súťaže a ďaľších podmienok vyhlasovateľa.                       

 

OVS - 01/2016: -  VEGO MARKETING,Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica

OVS - 02/2016: -  SILITAN s.r.o., Na Gremenici 7, 96681 Žarnovica

OVS - 02-1/2016 - J&S TRANS s.r.o. , Bystrická 1161, 966 81 Žarnovica

                         - MILENIUM STAVEBNÉ STROJE s.r.o., Bystrická 4 , 966 81 Žarnovica

OVS - 03/2016: -  Bakalár neinvestičný fond, Bystrická 4, 96681 Žarnovica

OVS - 05/2016  -  Športový klub "ŠUPO", Partizánska 38/26, 96681 Žarnovica

OVS - 08/2016  -  VŠEMVS v Bratislave, Furdekova 16, 84104 Bratislava

OVS - 09/2016  -  SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

OVS - 10/2016  -  Ing. Milan Kosmeľ REŠTAURÁCIA KABINA, NÁM.SNP 12, 96681 Žarnovica

OVS - 11/2016  -  PEKO-V, s.r.o., 96671 Župkov 267

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube