S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poradíme.

Adresa

Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica

Telefón

+421 45/681 2371, +421 45/681 2372

Email Adress

sekretariat@soszc.eu

VEDENIE ŠKOLY

Ing. Stanislav HLAVNA

Ing. Stanislav HLAVNA

riaditeľ

e-mail: riaditel@soszc.eu

mobil: 0911 948 710

Mgr. Jana CIMROVÁ

Mgr. Jana CIMROVÁ

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

e-mail: ztv@soszc.eu

mobil: 0911 948 711

Ing. Marek RYBÁR

Ing. Marek RYBÁR

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

e-mail: zpv@soszc.eu

mobil: 0911 948 713

Ing. Alžbeta Švecová

Ing. Alžbeta Švecová

zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti

e-mail: uctaren@soszc.eu

mobil: 0911 948 712

UČITEĽSKÝ ZBOR

Ing. Gabriela ZELEŇÁKOVÁ

Ing. Gabriela ZELEŇÁKOVÁ

výchovná poradkyňa, predseda rady školy, koordinátor drogových závislostí a sociálno-patologických javov, koordinátor rodičovskej rady, vedúca predmetovej komisie pre oblasť ekonomika

 triedny učiteľ II.B , IV.B

e-mail: vp@soszc.eu

Mgr. Pavel ANDOK

Mgr. Pavel ANDOK

vedúci predmetovej komisie pre oblasť: Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty , Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb, Človek a príroda

 triedny učiteľ III.C

e-mail: 224@soszc.eu

Ing. Jozef PUSKAJLER PhD.

Ing. Jozef PUSKAJLER PhD.

vedúci predmetovej komisie pre oblasť odborné vzdelávanie - elektro

Mgr. Ratibor KOPČÁK

Mgr. Ratibor KOPČÁK

koordinátor enviromentálnej výchovy

 triedny učiteľ IV.A

e-mail: 220@soszc.eu

Mgr. Mária GARAJOVÁ

Mgr. Mária GARAJOVÁ

koordinátor prevencie šikanovania , koordinátor žiackej rady

triedny učiteľ: II.A

e-mail: 224@soszc.eu

Mgr. Eva ŠTEFANKOVÁ

Mgr. Eva ŠTEFANKOVÁ

koordinátor čitatelskej gramotnosti

triedny učiteľ: I.A

e-mail: 224@soszc.eu

Ing. Peter RYBÁR

Ing. Peter RYBÁR

učiteľ odborných predmetov grafik digitálnych médií a stolár

Ing. arch Slavomíra ŠMONDRKOVÁ

Ing. arch Slavomíra ŠMONDRKOVÁ

učiteľ odborných predmetov

Bc. Miroslav OBRTLÍK

Bc. Miroslav OBRTLÍK

majster odbornej výchovy

Mgr. Juraj KNIEBÜGL

Mgr. Juraj KNIEBÜGL

majster odbornej výchovy, predseda odborovej organizácie

mobil: 0911 948 714

e-mail: hmov@soszc.eu

Peter ČAKOVSKY

Peter ČAKOVSKY

majster odbornej výchovy

e-mail: pcakovsky@gmail.com

Mgr. Tatiana ŠUŠOVICOVÁ

Mgr. Tatiana ŠUŠOVICOVÁ

majster odbornej výchovy

Ing. Miloslav Muller

Ing. Miloslav Muller

Majster odbornej výchovy

VÝCHOVA MIMO VYUČOVANIA

Bc. Zuzana PRAUSOVÁ

Bc. Zuzana PRAUSOVÁ

vychovávateľka

e-mail: internat@soszc.eu

Ing. Eva KUBOVÁ

Ing. Eva KUBOVÁ

vychovávateľka

e-mail: internat@soszc.eu

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI

Mgr. Mária TOMOVÁ

Mgr. Mária TOMOVÁ

personalista, sekretariát

e-mail: sekretariat@soszc.eu

mobil: 0910 324 350

Jarmila GARAJOVÁ

Jarmila GARAJOVÁ

mzdová učotvníčka

e-mail: uctaren@soszc.eu

Ladislav HAMAR

Ladislav HAMAR

údržba

e-mail: uctaren@soszc.eu

Miloš ZAVAŽAN

Miloš ZAVAŽAN

technik IKT

e-mail: technik@soszc.eu

Mgr. Pavol MAJSNIAR

Mgr. Pavol MAJSNIAR

stolárska výroba

Pavol Budinský

Pavol Budinský

stolárska výroba

Ján BETÁK

Ján BETÁK

stolárska výroba

Anna BANDZIOVÁ

Anna BANDZIOVÁ

upratovačka

Alena RISOVÁ

Alena RISOVÁ

upratovačka

Slavomíra MIŠKOVÁ

Slavomíra MIŠKOVÁ

upratovačka

Vladimír Chovanec

Vladimír Chovanec

vrátnik

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search