^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Mimoškolská činnosť

Naša škola má širokú paletu možností ako prežiť voľný čas a umožňuje to aj výborné materiálno-technické vybavenie našej školy. Žiaci môžu využívať počítačové učebne, telocvičňu, posilňovňu, ihrisko, tenisové kurty, v letnom období bazén, otvorenú študovňu, knižnicu,... Na základe týchto možností sa vytvárajú aj záujmové krúžky, v ktorých majú žiaci možnosť realizovať svoje schopnosti, napr. futbalový krúžok, volejbalový, tenisový, krúžok nemeckého jazyka, krúžok anglického jazyka, fitnes, stolný tenis, aranžovanie, krúžok účtovníctva a podobne.

bazn

posilova1

Na škole prebiehajú každý rok rôzne školské súťaže: olympiáda v cudzích jazykoch, športové súťaže pre chlapcov i dievčatá, súťaž v kancelárskom písaní na počítači, letná športová olympiáda, Vianočná súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu, Deň Európy – súťaž v prezentácii jednotlivých štátov sveta, Matematický klokan a iné.

de_eu

Žiaci každoročne navštevujú divadelné a filmové predstavenia, zúčastňujú sa rôznych výstav a veľtrhov (Mladý tvorca, Veľtrh cvičných firiem,...), prednášok, besied a zapájajú sa i do Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), niektorí tvoria školský časopis Teenager.

mikul

divadlo2

de_srdca

Veľmi obľúbenou akciou je Imatrikulácia prvákov, Deň zdravého životného štýlu, Deň otvorených dverí, Mikuláš v škole, Vianočná pošta,...
Naši žiaci sa už tradične zapájajú do rôznych akcií ako napríklad Úsmev ako dar, Deň srdca, Hodina deťom,...

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube