^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a konzervatóriách.

Praktické vyučovanie vytvára predpoklady na výkon povolania a pracovných činností. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie schopností nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností.

 

Na našej škole je praktické vyučovanie realizované formou odborného výcviku a to v nasledovných odboroch:

 

Študijné odbory (štvorročné odbory ukončené maturitnou skúškou):

V týchto odboroch absolvent získava maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Oblasť elektro

Mechanik číslicovo riadených strojov

Mechanik počítačových sietí

Mechanik elektrotechnik - automatizačná technika

 

Oblasť grafické spracovanie

Grafik digitálnych médií

 

Oblasť ekonomika

Pracovník marketingu

 

Učebné odbory (trojročné odbory ukončené záverečnou skúškou):

V týchto odboroch absolvent získava výučný list.

Stolár

Elektromechanik

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube