^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Praktické vyučovanie

 

Praktické vyučovanie je na našej škole SOŠ Žarnovica rozdelené do troch hlavných odborov, podobne ako je aj teoretické vyučovanie. Odbory sú Elektro, ktoré sa delí na Mechanik počítačových sietí a Grafik digitálnych médií, ďalej je to odbor Drevo, teda Stolár a Umelecko-remeselné spracovanie dreva a odbor Pracovník marketingu - Cestovný ruch.

Praktické vyučovanie prebieha v dvojtýždňových cykloch a je prispôsobené v súlade s teoretickým vyučovaním. Žiaci sú vedení majstrami OV pre každý odbor.

 

ELEKTRO ODBORY

 

Mechanik počítačových sietí je odbor zameraný na komplexnú výučbu správy dátových sietí a všetkého s tým spojeného. Žiaci sa učia všetko od základov elektro-techniky cez inštaláciu a konfiguráciu hardwaru a softwaru výpočtovej techniky, základy, štruktúru, inštaláciu sietí, konfiguráciu zariadení až po zabezpečovanie sietí, konfiguráciu serverov (Windows aj Linux) a internetové telekomunikácie.

Ukážka práce našich žiakov je aj stránke odboru: mps.soszc.eu, viac informácií o odbore získate v prezentácii.

 

Grafik digitálnych médií

 

DREVO ODBORY

Pre študentov, ktorí chcú študovať drevárske odbory na našej škole, sú pripravené veľmi dobre zariadené dielne, v ktorých sa budú zdokonaľovať vo svojom odbore. K tomu okrem iného, je škola vybavená strojovou dielňou  a CNC učebňou.

Študijné odbory
URSD – umelecká tvorba
DREVÁRSKA  A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA - nadstavbové štúdium
Učebný odbor
STOLÁR

Viac informácií nájdete v našej prezentácii

 

PRACOVNÍK MARKETINGU - blok cestovný ruch

 

 

Je to štvorročný študijný odbor pre dievčatá a chlapcov, ukončený praktickou a ústnou maturitnou skúškou. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie.

 

Absolvent ovláda po ukončení štúdia:

- Ekonomiku, marketing, hospodárske právo

- Služby v cestovnom ruchu, geografiu cestovného ruchu

- Dva cudzie jazyky

- Jednoduché účtovníctvo v programe ALFA

- Podvojné účtovníctvo v programe OMEGA

- Písanie desať prstovou technikou

- Prácu v cvičných firmách

- Informatiku, prácu v programoch WORD, EXCEL, POWER POINT

- Má praktické zručnosti a schopnosti pracovať v cestovnom ruchu

 

Uplatnenie absolventa:

- V ubytovacích a stravovacích zariadeniach

- V strediskách cestovného ruchu, turisticko- informačných centrách

- V cestovných kanceláriách a agentúrach

- V reklamných agentúrach

- V administratíve a ekonomike

- Ako sprievodca a delegát v cestovných kanceláriách

- Ako sprievodca po kultúrno – historických pamiatkach, jaskyniach a pod.

 

Viac informácií nájdete v našej prezentácii

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube