^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

mechanik elektrotechnik - automatizačná technika

Štvorročný študijný odbor SOŠ pre chlapcova dievčatá ukončený maturitnou skúškou. Absolovent získa maturitné vysvedčenie, výučný list a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pre činnosť vykonávanú na technickom zariadení (§ 21).

 

Odbor predstavuje kombináciu vedomostí a zručností z oblastí elektrotechniky, výpočtovej a automatizačnej techniky.

Veľký dôraz sa kladie na využívanie výpočtovej techniky a prácu so špecializovaným programovým vybavením a praktické cvičenia počas odborného výcviku. 

 

Nosnými časťami štúdia sú:

 

- základy elektrotechniky

elektrotechnika

 

dsc01838

 

 - návrh a tvorba elektrických zariadení

 

plosak

 

- programovanie automatizovaných zariadení

 

abb

- konštrukcia a funkcia výpočtovej techniky

 

pcSkladanie

 

 

- Návrh a údržba počítačových a priemyselných sietí

 

sietovanie

 

 

 

Absolovent ovláda :

- prácu na PC

- správu a diagnostiku priemyselných a počítačových sieti

- prvky a princípy automatizačnej techniky

- aplikačné programy pre návrh a simuláciu automatizovaných systémov

- programovanie PLC počítačov

- základy elektroniky a elektrotechniky

- zobrazenie elektrických schém

- zobrazovanie strojových súčiastok

- prácu s programami typu CAD

- riešenie jednoduchých a zložitých elektrických systémov

- riadiace sysémy SIEMENS

- pneumatické pohony

- hydraulické pohony

 

 

Podrobnejší prehľad TU

 

 

 

 

 

 

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube