^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

stolár


Dĺžka prípravy: 3 roky
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť
uchádzača
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Učebný odbor je určený pre chlapcov a pre dievčatá
Poskytnuté vzdelanie: stredné vzdelanie a odborná príprava na
vykonávanie vybraného povolania
Charakteristika odboru: žiak získa teoretické a praktické
vedomosti o dreve, jeho stavbe, a vlastnostiach použití. Osvojí si
poznatky a zručnosti, ktoré súvisia s opracovaním a spracovaním
materiálov (rezivo, prírezy, dýhy,...) na stolárske výrobky,
na stavebnostolárske výrobky a ich konštrukcie, zostavovanie,
kompletizovanie a osadzovanie, vrátane ich povrchových úprav
a montáže. Ovláda nástroje a stroje používané pri výrobe nábytku,
vie vykonať základné montážne práce nábyt. interiérov a ostatné
stavebno-stolárske výrobky.

 

stolar1stolar2skola12skola13

 

Podrobnejší prehľad TU

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube