^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

elektromechanik-silnoprúdová technika

Trojročný učebný odbor pre chlapcov a dievčatá, absolvent získa výučný list.

Absolvent ovláda prácu na PC, základy elektrotechniky a elektroniky, programové vybavenie pre návrh plošných spojov, výrobu plošných spojov pomocou moderných technológií – laser, CNC, princípy výroby a rozvodu elektrickej energie, stavbu elektrických strojov a prístrojov, meranie v silnoprúdovej technike, prvky technického zariadenia budov, rozvody elektrickej energie v budovách, dátové rozvody v budovách.

 

electrical

 

Absolvent počas štúdia získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21.

 

Uplatnenie absolventa: v priemyselných podnikoch a podnikateľskej sfére.

 

 

 Podrobnejší prehľad TU

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube