^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Štart v novom šate


Začiatok školského roka na SOŠ bol nielen v znamení nových tvárí, ale aj nových priestorov.

Nové tváre žiakov tentokrát neboli jediné, ktoré vzbudzovali záujem starších žiakov. Medzi pedagógmi sa začali pohybovať aj noví pedagógovia, ktorí posilnili nielen v súčasnosti nedostatkových „jazykárov“, ale aj pre našu školu čoraz žiadanejších odborných učiteľov odboru elektro. Ďalší noví kolegovia sa objavili aj na odbornom výcviku elektro, kde v záujme kvalitnej výučby bolo treba posilniť pedagogický zbor.
Nielen pedagógovia, ale aj vynovené vstupné priestory, kde boli odstránené šatne boli lákadlom prvých dní. Slnko, svetlo a lavičky vytvorili oddychovú vstupnú zónu a žiaci miesto stiesnených šatňových priestorov dostali kľúče od vlastných skriniek, kde je možné si odkladať nielen prezuvky a telocvičný úbor, ale aj učebnice, prípadne iné pomôcky. Všetko je monitorované novým kamerovým systémom, aby sma sa vopred vyhli prípadným stratám.
SOŠ v Žarnovici už rok je zapojená do projektu v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú SOŠ, kde získala prostriedky vo výške 189 859,16 eura.
Projekt Inovovaná škola, ktorý realizuje  naša  SOŠ od októbra 2009 sa dostáva do tretej fázy a už aj samotní žiaci mohli zbadať výsledky našej práce. Od 1. septembra im slúži na vyučovanie odborných predmetov elektro laboratórium s interaktívnou tabuľou, pre žiakov všetkých odborov boli zariadené a pripravené 2 úplne nové a technicky moderné počítačové učebne, naša najstaršia učebňa počítačov prešla generálnou opravou a modernizáciou. Pre odbor drevo sa pripravuje a do záverečnej fázy dostáva odborná učebňa s CNC strojom pre zlepšenie prepojenia teórie a praxe.

eudsc01483

 

eudsc01493

 

 

Nielen technické vybavenie, ale aj priestorové riešenie zodpovedá požiadavkám pedagógov, ktorí mali možnosť sa k tomu vyjadriť ešte v čase tvorby plánov, a tým ich výučba môže prebiehať podľa ich predstáv.
Veríme, že uvedené zmeny sa prejavia aj vo výsledkoch žiakov nielen pri skladaní maturitnej skúšky a následnom uplatnení sa na trhu práce, ale aj v rôznych súťažiach.

Ľ: Husárová

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube