^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Inovovaná škola alebo premena tradičnej školy na modernú


Toto  je názov projektu, do ktorého sa takmer pred rokom zapojila SOŠ v Žarnovici. Celá príprava začala reagovaním na výzvu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy v rámci operačného programu vzdelávanie, opatrenie premena tradičnej školy na modernú. Využili sme túto možnosť a v spolupráci s agentúrou sme vypracovali projekt. Podpísaním zmluvy s agentúrou Ministerstva školstva  SR pre štrukturálne fondy EÚ v septembri sa reálne začali napĺňať naše 
predstavy. Čo je cieľom projektu? Inovácia vyučovania, využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese a modernizácia foriem, metód a obsahu výučby.
Naša škola, ktorá pripravuje odborníkov v troch oblastiach – elektro, drevo a ekonomika sa podobne ako iné školy stretáva s nedostatkom kvalitných, odborne pripravených vzdelávacích materiálov. Používanie tlačených učebníc niekoľko rokov je neefektívne z hľadiska obnovovania informácií. Prebiehajúca reforma nám umožnila prispôsobiť obsah potrebám odbornej prípravy. Rozhodli sme sa obsah predmetov urobiť zaujímavejšie a názornejšie vzhľadom na zameranie školy.
Zrealizovaním projektu sa na škole inovuje 42 odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Na každý predmet sa vytvoria inovované výučbové materiály vo forme cvičných materiálov, interaktívnych testov, prezentácií a videí. Všetky tieto materiály budú vytvorené v digitálnej forme, a budú umiestnené na nový školský internetový portál. Zriadený moderný internetový portál sa priamo implementuje do vyučovania. Vznikne nová forma vzdelávania -
e-learning, ale aj nové interaktívne učebne, zakúpi sa CNC zariadenie a hlavne zlepší sa kvalita prípravy žiakov.
Po skončení projektu sa všetky novovytvorené výučbové materiály budú využívať v bežnom vyučovaní na škole.
Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov a výška NFP je 180 707,04€/ 5 443 980,38 Sk.

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube