^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Projekt E – školy pre budúcnosť 2015 cez Nadáciu Orange

nadacia orange logo rgb biele pozadie

Nakoľko naši žiaci majú veľké množstvo vyučovacích hodín a odborného výcviku v počítačových učebniach, využívajú veľmi často internet a rôzne informačné a komunikačné technológie, sú tu veľké ohrozenia a riziká. Zrealizovali sme preto projekt s názvom Nástrahy virtuálneho sveta, ktorý nám mal pomôcť pri propagovaní informácií ohľadne bezpečnosti internetu a rizík spojených s novými technológiami.

Žiaci mali pochopiť, že internet je nielen zdrojom informácií a kontaktov, ale aj veľkých rizík, zapájali do projektových aktivít v rámci týždňa venovanému nástrahám virtuálneho sveta. Absolvovali prednášku s názvom Internet ako zdroj informácií, kontaktov a rizík v dnešnej spoločnosti u mladých ľudí a workshop s názvom IT kriminalita, kyberšikana, tvorili letáky, postery, urobili výstavu prác a súťažili o najlepší poster, propagovali medzinárodný deň - Deň pre bezpečnejší internet na nástenke v škole, na webovej stránke školy, cez školský rozhlas. Finančné prostriedky boli použité na tlač letákov, posterov, materiálov na nástenku, na odmeny do súťaže, na zaplatenie lektorov a odmenu pre autora projektu.

 

Ing. Gabriela Zeleňáková

Autor projektu

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube