^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Elektronizácia a revitalizácia školských internátov

Projekt pod názvom "Elektronizácia a revitalizácia školských internátov" je v hodnote približne 9 700 Eur. Finančné prostriedky v rámci tohto projektu budú použité najmä na vybavenie počítačovej učebne v priestoroch školského internátu a tým na zlepšenie komunikácie "žiak-učiteľ-rodič". Ďalšie finančné prostriedky sa použijú na kúpu novej televízie, videorekordér, kamera, fotoaparát, DVD rekordér a tiež na vytvorenie vlastnej internetovej stránky.

Hlavnou prioritou je podpora aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne: výchovno – vzdelávacej činnosti pomocou informačno – komunikačných technológií – IKT. Skvalitniť ponuku voľnočasových aktivít, na zlepšenie potrieb žiakov, na rozvoj individuálnych záujmov a zručností, na zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia školského internátu

Začiatok realizácie projektu:

 

Projekt bude realizovaný v termíne od 15.06.2009 do 31.10.2009 v ŠI pri SOŠ v Žarnovici. Aktivity vychádzajúce z osnovy projektu budú realizované priebežne v rámci VVČ a ZČ počas šk.roku 2009/2010 ako aj v nasledujúcich rokoch.

 

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube