^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Článok Inovovaná škola

Inovovaná škola alebo premena tradičnej školy na modernú

op_vz_logofarebna_verzialogo-eu-s-odkazom-na-esf-stredne

Toto je názov projektu, do ktorého sa takmer pred rokom zapojila SOŠ vŽarnovici. Celá príprava začala reagovaním na výzvu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy vrámci operačného programu vzdelávanie, opatrenie premena tradičnej školy na modernú. Využili sme túto možnosť avspolupráci sagentúrou sme vypracovali projekt. Podpísaním zmluvy sagentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vseptembri sa reálne začali napĺňať naše predstavy. Čo je cieľom projektu? Inovácia vyučovania, využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese amodernizácia foriem, metód aobsahu výučby.

Naša škola, ktorá pripravuje odborníkov vtroch oblastiach – elektro, drevo aekonomika sa podobne ako iné školy stretáva snedostatkom kvalitných, odborne pripravených vzdelávacích materiálov. Používanie tlačených učebníc niekoľko rokov je neefektívne zhľadiska obnovovania informácií. Prebiehajúca reforma nám umožnila prispôsobiť obsah potrebám odbornej prípravy. Rozhodli sme sa obsah predmetov urobiť zaujímavejšie anázornejšie vzhľadom na zameranie školy.

Zrealizovaním projektu sa na škole inovuje 42 odborných avšeobecno-vzdelávacích predmetov. Na každý predmet sa vytvoria inovované výučbové materiály vo forme cvičných materiálov, interaktívnych testov, prezentácií avideí. Všetky tieto materiály budú vytvorené vdigitálnej forme, abudú umiestnené na nový školský internetový portál. Zriadený moderný internetový portál sa priamo implementuje do vyučovania. Vznikne nová forma vzdelávania -e-learning, ale aj nové interaktívne učebne, zakúpi sa CNC zariadenie a hlavne zlepší sa kvalita prípravy žiakov.

Po skončení projektu sa všetky novovytvorené výučbové materiály budú využívať vbežnom vyučovaní na škole.

Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov avýška NFP je 180707,04€/ 5443980,38 Sk.<-->

op_vz_logofarebna_verzialogo-eu-s-odkazom-na-esf-stredne

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube