^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Prieskum trhu Predmet zákazky: 1.6.5. Označenie projektu, 1.6.1 výroba letákov, skladačiek

Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

 

Prieskum trhu

 1. Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola

Sídlo organizácie: Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

Zastúpený: Ing. Stanislav Hlavna

IČO: 00891827

DIČ: 2021137679

 

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Hlavna

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil: 0911948710

 

 

Predmet zákazky: 1.6.5. Označenie projektu, 1.6.1 výroba letákov, skladačiek

 

CPV (spoločný slovník obstarávania):

 

Spôsob vykonania prieskumu: internetový prieskum trhu - výber na základe

mailového alebo poštovného oslovenia 3 uchádzačov

 

Predpokladaná cena: 1.6.5. 929,42 €

1.6.1 1.327,75 €

 

Špecifikácia: 1.6.5. Označenie projektu - 8 kusov A3 laminátových plnofarebných tabúľ

soznačením ESF projektu

1.6.1. dizajn, spracovanie , tlač adodávka 200 ks A3 plnofarebných

plagátov a400 ks viacstranových plnofarebných brožúr

 

Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky: 30 dní od podpísania zmluvy

 

Kritériá na hodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - cena - 100 % - cena

za požadovaný tovar, vrátane DPH.

 

Spôsob vzniku záväzku: na základe písomnej objednávky anáslednej fakturácie

 

Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zprostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu avlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostný platobným stykom, po dodaní služby na základe predložených faktúr Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená vpodpísanej zmluve je záväzná.

 

Podmienky alehota na predkladanie ponúk:

 1. záujemca musí mať skúsenosti vpredmete zákazky deklarovanú minimálne tromi referenciami(je potrebné uviesť názov subjektu, názov projektu, dĺžka realizácie vmesiacoch, výška rozpočtu avykonávanú činnosť, dodávané produkty)
 2. záujemca musí predložiť doklad ooprávnenosti podnikať vpredmete vykonávania prieskumu trhu, /nutné údaje: organizácia, adresa, sídlo, IČO, zápis vOR resp. ŽR, osoba oprávnená konať vmene spoločnosti/.

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Ponuky žiadame zasielať elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na nasledovné adresy:

 

Poštová adresa: Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

 

E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Termín pre doručenie ponúk:

 

do 2.12.2009 hod . Rozhodujúci je dátum doručenia ponuky.
VŽarnovici, dňa 27.11.2009 Ing. Stanislav Hlavna

riaditeľ

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube