^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služieb s názvom „Manažér monitoringu“

Výzva

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie služieb s názvom „Manažér monitoringu“

Čítať ďalej...

VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

VÝZVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie CNC zariadenia (vertikálnej frézy) a školeniami (technológie CNC)

Čítať ďalej...

VÝZVA„Školský internetový portál“

VÝZVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky snízkou hodnotou

apokyny na vypracovanie

ponuky - prieskum trhu

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. overejnom obstarávaní aozmene

adoplnení niektorých zákonov

na poskytnutie služieb snázvom „Školský internetový portál“

Čítať ďalej...

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube