^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Elektronizácia a revitalizácia školských internátov

Projekt pod názvom "Elektronizácia a revitalizácia školských internátov" je v hodnote približne 9 700 Eur. Finančné prostriedky v rámci tohto projektu budú použité najmä na vybavenie počítačovej učebne v priestoroch školského internátu a tým na zlepšenie komunikácie "žiak-učiteľ-rodič". Ďalšie finančné prostriedky sa použijú na kúpu novej televízie, videorekordér, kamera, fotoaparát, DVD rekordér a tiež na vytvorenie vlastnej internetovej stránky.

Hlavnou prioritou je podpora aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne: výchovno – vzdelávacej činnosti pomocou informačno – komunikačných technológií – IKT. Skvalitniť ponuku voľnočasových aktivít, na zlepšenie potrieb žiakov, na rozvoj individuálnych záujmov a zručností, na zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia školského internátu

Začiatok realizácie projektu:

 

Projekt bude realizovaný v termíne od 15.06.2009 do 31.10.2009 v ŠI pri SOŠ v Žarnovici. Aktivity vychádzajúce z osnovy projektu budú realizované priebežne v rámci VVČ a ZČ počas šk.roku 2009/2010 ako aj v nasledujúcich rokoch.

 

 

Inovovaná škola

Nový projekt "Inovovaná škola" je vypracovaný na výzvu Ministerstva školstva na čerpanie štrukturálnych fondov z EÚ. Suma projektu sa pohybuje okolo 166 000 Eur. Projekt je zameraný na tvorbu vzdelávacieho portálu a jeho naplnenie inovovanými učebnými materiálmi, tvorba filmov pre vzdelávacie potreby školy, nákup CNC frézy a vybudovanie nových elektrotechnických laboratórií. Realizácia projektu začína od októbra 2009 a bude trvať dva roky.

Projekt Konto Orange

V tomto školskom roku sme sa zapojili do grantového programu Konta Orange „Učme sa inak“. Cieľom tohto programu je umožniť študentom aktívne sa zapojiť do procesu výuky cudzích jazykov a prostredníctvom nimi navrhnutých netradičných postupov a kreatívnych nápadov zmeniť prístup k preberanému učivu tak, aby pod vedením svojich učiteľov pre nich bolo vyučovanie zaujímavejšie.

Čítať ďalej...

Leonardo da Vinci


Medzinárodná spolupráca

 

Spolupráca s Nórmi sa rozširuje

 

Už piaty rok spolupracuje SOU drevárske v Žarnovici s nórskou školou v Lillestrom. Takúto dlhodobú spoluprácu je možné uskutočňovať na základe úspešne schválených projektov v rámci medzinárodnej spolupráce Leonardo da Vinci, ktoré každoročne naša škola podáva v spolupráci s nórskymi priateľmi.

Čítať ďalej...

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube