^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Výzva - edukačné videá

VÝZVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na spracovanie edukačných videí.

Kompletná výzva na stiahnutie.

Otvorená škola

Projekt "Otvorená škola" v rámci Strednej odbornej školy v Žarnovici zahŕňa vybudovanie počítačovej učebne s 10 novými počítačmi a s prístupom na internet, ktorá bude k dispozícii pre študentov, ale aj pre rodičov počas prestávok a aj počas vyučovania. V rámci projektu bude prebiehať tiež školenie ohľadom práce s internetovou žiackou knižkou najmä pre rodičov žiakov. Rozpočet projektu je vo výške 7 600 Eur.

Hlavným cieľom je zabezpečenie priamej komunikácie škola, žiak, rodič, potencionálny budúci zamestnávateľ, potencionálny budúci žiak a úrady miestnej samosprávy.

Charakteristika projektu:

Zriadením elektronického diskusného fóra vytvoríme priestor pre všetky zúčastnené strany, ktoré budú sledovať dianie, vyjadrovať sa k daným témam, zapájať sa do riešení.

V priestoroch vestibulu zriadime otvorenú študovňu, do ktorej bude počas aj mimo vyučovania umožnený prístup žiakom, rodičom a priateľom školy. Táto otvorená študovňa bude vybavená PC zostavami s pripojením na internet, multifunkčným zariadením pre tlač a skenovanie dokumentov a dataprojektorom pre prezentovanie svojich myšlienok.

Priestor bude dostupný aj počas letných prázdnin, kedy je škola otvorená verejnosti a ponúka k dispozícii športoviská.

V otvorenej študovni uskutočníme školenia pre rodičov ohľadom práce s internetovou žiackou knižkou .

 

Elektronizácia a revitalizácia školských internátov

Projekt pod názvom "Elektronizácia a revitalizácia školských internátov" je v hodnote približne 9 700 Eur. Finančné prostriedky v rámci tohto projektu budú použité najmä na vybavenie počítačovej učebne v priestoroch školského internátu a tým na zlepšenie komunikácie "žiak-učiteľ-rodič". Ďalšie finančné prostriedky sa použijú na kúpu novej televízie, videorekordér, kamera, fotoaparát, DVD rekordér a tiež na vytvorenie vlastnej internetovej stránky.

Hlavnou prioritou je podpora aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne: výchovno – vzdelávacej činnosti pomocou informačno – komunikačných technológií – IKT. Skvalitniť ponuku voľnočasových aktivít, na zlepšenie potrieb žiakov, na rozvoj individuálnych záujmov a zručností, na zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia školského internátu

Začiatok realizácie projektu:

 

Projekt bude realizovaný v termíne od 15.06.2009 do 31.10.2009 v ŠI pri SOŠ v Žarnovici. Aktivity vychádzajúce z osnovy projektu budú realizované priebežne v rámci VVČ a ZČ počas šk.roku 2009/2010 ako aj v nasledujúcich rokoch.

 

 

Projekt Konto Orange

V tomto školskom roku sme sa zapojili do grantového programu Konta Orange „Učme sa inak“. Cieľom tohto programu je umožniť študentom aktívne sa zapojiť do procesu výuky cudzích jazykov a prostredníctvom nimi navrhnutých netradičných postupov a kreatívnych nápadov zmeniť prístup k preberanému učivu tak, aby pod vedením svojich učiteľov pre nich bolo vyučovanie zaujímavejšie.

Čítať ďalej...

Leonardo da Vinci


Medzinárodná spolupráca

 

Spolupráca s Nórmi sa rozširuje

 

Už piaty rok spolupracuje SOU drevárske v Žarnovici s nórskou školou v Lillestrom. Takúto dlhodobú spoluprácu je možné uskutočňovať na základe úspešne schválených projektov v rámci medzinárodnej spolupráce Leonardo da Vinci, ktoré každoročne naša škola podáva v spolupráci s nórskymi priateľmi.

Čítať ďalej...

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube