^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

VÝZVA„Školský internetový portál“

VÝZVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky snízkou hodnotou

apokyny na vypracovanie

ponuky - prieskum trhu

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. overejnom obstarávaní aozmene

adoplnení niektorých zákonov

na poskytnutie služieb snázvom „Školský internetový portál“

Čítať ďalej...

VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

VÝZVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie CNC zariadenia (vertikálnej frézy) a školeniami (technológie CNC)

Čítať ďalej...

Článok Inovovaná škola

Inovovaná škola alebo premena tradičnej školy na modernú

op_vz_logofarebna_verzialogo-eu-s-odkazom-na-esf-stredne

Toto je názov projektu, do ktorého sa takmer pred rokom zapojila SOŠ vŽarnovici. Celá príprava začala reagovaním na výzvu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy vrámci operačného programu vzdelávanie, opatrenie premena tradičnej školy na modernú.

Čítať ďalej...

Otvorená škola

Projekt "Otvorená škola" v rámci Strednej odbornej školy v Žarnovici zahŕňa vybudovanie počítačovej učebne s 10 novými počítačmi a s prístupom na internet, ktorá bude k dispozícii pre študentov, ale aj pre rodičov počas prestávok a aj počas vyučovania. V rámci projektu bude prebiehať tiež školenie ohľadom práce s internetovou žiackou knižkou najmä pre rodičov žiakov. Rozpočet projektu je vo výške 7 600 Eur.

Hlavným cieľom je zabezpečenie priamej komunikácie škola, žiak, rodič, potencionálny budúci zamestnávateľ, potencionálny budúci žiak a úrady miestnej samosprávy.

Charakteristika projektu:

Zriadením elektronického diskusného fóra vytvoríme priestor pre všetky zúčastnené strany, ktoré budú sledovať dianie, vyjadrovať sa k daným témam, zapájať sa do riešení.

V priestoroch vestibulu zriadime otvorenú študovňu, do ktorej bude počas aj mimo vyučovania umožnený prístup žiakom, rodičom a priateľom školy. Táto otvorená študovňa bude vybavená PC zostavami s pripojením na internet, multifunkčným zariadením pre tlač a skenovanie dokumentov a dataprojektorom pre prezentovanie svojich myšlienok.

Priestor bude dostupný aj počas letných prázdnin, kedy je škola otvorená verejnosti a ponúka k dispozícii športoviská.

V otvorenej študovni uskutočníme školenia pre rodičov ohľadom práce s internetovou žiackou knižkou .

 

VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služieb s názvom „Manažér monitoringu“

Výzva

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie služieb s názvom „Manažér monitoringu“

Čítať ďalej...

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube