S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

All Star School

all star school banner 300x300

Školská jedáleň

Stravovanie je poskytované v školskej jedálni, v hlavnej budove školy. Strava je poskytovaná pre študentov a zamestnancov Strednej odbornej školy.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu zo štyroch druhov jedál. Strava sa objednáva z aktuálneho jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom v školskej jedálni, alebo prostredníctvom internetovej stránky https://soszc.edupage.org/login. Objednanie obedu je možné najneskôr do 7:30 toho istého dňa v ktorý si objednávam obed.
Čipová karta slúži na objednávanie stravy a pre študentov. Každý stravník má pridelené heslo a po prihlásení sa na  https://soszc.edupage.org/login si môže stravu objednať a stornovať. K dispozícii je aj kontrola odberu stravy, prehľad platieb a zostatky kreditov.

 

Čas výdaja stravy

Pondelok – štvrtok 12:45 – 14:45
Piatok 12:00 – 14:00

Ceny stravy

 (Platné od 1.2.2018) Stravná jednotka
Raňajky 0,43 + 0,10 (réžia) = 0,53 €
Obed 1,26 + 0,20 (réžia) = 1,46 €
Večera 0,72 + 0,10 (réžia) = 0,82 
Doplatok za výberové jedlo  0,91 

Forma a termín platby

Prevodným príkazom na účet ŠJ. Termín platby do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Platbu v hotovosti alebo poštovým peňažným poukazom neakceptujeme. V prípade neuvedenia VS, alebo zle zadaného VS nebude platba pripísaná. Nevyčerpané kredity prechádzajú do ďalšieho mesiaca! Zostatky kreditov treba kontrolovať tak, aby nevznikali vysoké preplatky.

Účet školskej jedálne 65242422/0200
Variabilný symbol kódové číslo stravníka (pridelené vedúcou ŠJ)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko, meno a trieda stravníka

 

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Posledné príspevky

15. február 2019
15. február 2019
Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search