^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Mechanik číslicovo riadených strojov

    Štvorročný študijný odbor SOŠ pre chlapcov a dievčatá ukončený maturitnou skúškou. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

   

    Odbor vychádza z požiadaviek trhu práce a je garanciou uplatniteľnosti absolventa. Jedná sa o kombináciu zručností a vedomostí z oblasti elektrotechniky a strojárenstva. Absolvent má preto  vedomosti z oblasti slaboprúdovej aj silnoprúdovej elektrotechniky, rozoznáva elektrické súčiastky a komponenty, samostatne navrhuje rôzne zapojenia s využitím teoretických vedomostí. Diagnostikuje elektrické obvody pomocou najmodernejších elektrických meracích prístrojov.

elektro

 

    Absolvent ovláda technické zobrazovanie a tvorbu technickej dokumentácie pomocou programov CAD. Vie samostatne vytvárať riadiace programy pre CNC systémy. Tieto programy overuje pomocou počítačových simulácií  a navrhuje možné varianty a vylepšenia vzhľadom na optimalizáciu výrobného procesu. 

   

    Riadiace programy dokáže tvoriť aj s využitím moderných CAM programov.

cad cam software

 

 

    Podstatnou časťou je práca so samotnými CNC strojmi a to priamo u potenciálnych zamestnávateľov, ako aj priamo v areáli našej školy.

 

    Samozrejmosťou je schopnosť využívať programy pre spracovanie textu, tabuliek a prezentácií a aplikovať informácie z prostredia počítačových sietí.

 

    Odbor mechanik číslicovo riadených strojov je svojou koncepciou prispôsobený pre uplatnenie absolventov na trhu práce a na jeho obsahu sa v rozhodujúcej miere spolupodieľajú priamo zamestnávatelia z nášho regiónu. 

 

cncPodnik

 

    Veľký dôraz sa kladie práve na získanie praktických vedomostí a zručností, a preto študenti už počas tretieho a štvrtého ročníka vykonávajú odbornú prax priamo u potenciálneho zamestnávateľa, ktorá tvorí až 50% z vyučovania. Zamestnávatelia zároveň študentom poskytujú materiálne zabezpečenie a štipendium až do výšky 200€. 

 

 

Podrobnejší prehľad TU

 

 

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube