S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok na stiahnutie tu.

Dokumenty na stiahnutie:

Prihláša do systému duálneho vzdelávanie

Kritériá na prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020

 

Prihlasovanie na duálne vzdelávanie

Postup prihlasovania a prijímania žiakov na  duálne vzdelávanie – prijímanie žiakov do 1.ročníka  2019/2020

Termíny pre prihlasovanie do duálneho systému vzdelávania

Do 31.1.2019

firmy zverejnia na svojich www stránkach a www stránkach spolupracujúcich škôl učebné miesta pre konkrétne odbory

Do 22.3.2019

Zákonný zástupca žiaka  podáva prihlášku na štúdium na SŠ a prihlášku do duálneho vzdelávania do vybranej firmy  riaditeľovi ZŠ (na prihláške do duálneho vzdelávania žiak zakrúžkuje jedného z predpokladaných zmluvných partnerov v systéme duálneho vzdelávania v spodnej časti prihlášky )

Poznámka: žiak, ktorý sa nehlási do duálneho systému vzdelávania, podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 10.4.2019

Do 31.3.2019

Riaditeľ ZŠ odošle  obidve prihlášky na SŠ  - prihlášku na štúdium na SŠ aj  prihlášku do duálneho vzdelávania

Od  01.04.2019  do 30.04.2019

Výrobné spoločnosti pozvú žiaka so zákonným zástupcom na rozhovor o podmienkach uzatvorenia učebnej zmluvy

Do 10.05.2019

Vybraným žiakom spoločnosti vystavia a pošlú ,, Potvrdenie o príprave v systéme duálneho vzdelávania“ . Žiaci si toto potvrdenie prinesú na prijímacie skúšky.

 

Prijímanie žiaka na štúdium  v duálnom systéme vzdelávania (DSV)

Žiak si prostredníctvom ZŠ podá prihlášky na SŠ a do DSV do 22.3.2019, Riaditeľ ZŠ pošle prihlášky na SŠ do 29.3.2019

SŠ doručí prihlášku žiaka do DSV do vybranej firmy

1.4. – 30.4.2019 - firma pozve žiaka so zákonným zástupcom na pohovor

Do 10.5.2019 - firma oznámi žiakovi a SŠ, či si žiaka do DSV vybrala

13.5. alebo 16.5.2019 - žiak absolvuje prijímacie skúšky na SŠ

Riaditeľ SŠ zverejní výsledky PS, pričom osobitne zverejní výsledky žiakov prihlásených do DSV a osobitne výsledky žiakov  školského systému vzdelávania

Riaditeľ SŠ vydá rozhodnutie o prijatí (neprijatí) žiaka na SŠ (rozhodnutie o prijatí vydá aj žiakovi, ktorý bol na prijímacích skúškach na SŠ úspešný, ale nevybrala si ho žiadna firma)

Do 15.9.2019 firmy podpíšu učebné zmluvy s vybranými uchádzačmi, ktorí boli prijatí aj na SŠ

Ak bol žiak prijatý na SŠ, ale nevybrala si ho žiadna firma, študuje vo vybranom odbore na vybranej SŠ v školskom systéme vzdelávania

V prípade, že firma nenaplní plánovaný počet učebných miest, môže podpísať učebnú zmluvu so
žiakmi prvého ročníka, ktorí nemajú podpísané učebné zmluvy 
do 15.9.2020.

Predpokladaní zmluvní zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania vodbore 2412 Kmechanik číslicovo riadených strojovpre školský rok 2019/2020:

  • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o.,Partizánska 1384/85,966 81  Žarnovica
  • Neuman Aluminium Services Slovakia s.r.o.,Bystrická 1608,966 81  Žarnovica
  • DESIGN OF EXACT ENGINEERING, s. r. o. , Bystrická 698/4, 966 81 Žarnovica
  • Tubex Slovakia, s.r.o Partizánska 87, 966 81 Žarnovica
  • Cortizo Slovakia, a.s., Železničný rad 29, 968 01 Priemyselný obvod
  • ToMaC s.r.o., 133, 966 61  Hodruša -Hámre

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search