^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Súčasnosť školy

 

IMG_6158

 

Naša škola sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na spojnici miest Bratislava - Banská Bystrica, v meste Žarnovica.

 

Celý komplex Strednej odbornej školy je situovaný na pravej strane, pri hlavnej ceste, hneď na začiatku mesta smerom od Banskej Bystrice. Je zasadený do krásnej prírody okolitých hôr. Túto scenériu nenarúša ani plne vybavený areál s množstvom budov a športovísk, pretože je prepletený zeleňou, parkami a okrasným porastom.

img_6165

img_6172

 

Stredná odborná škola poskytuje moderné vyučovanie formou e- learingu v oblastiach PC sietí, marketingu, grafiky a drevárstva. Vyučuje sa v moderných učebniach vybavených výpočtovou technikou, ako sú laboratóriá počítačových sietí, v ateliéroch pre grafikov, umelcov  a v odborných  učebniach pre pracovníkov marketingu. Vyučovanie prebieha formou duálneho systému, je nadviazaná spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi ako je Tubex a Neuman v Žarnovici, Cortizo v Novej Bani, s cestovnými kanceláriami a inými firmami , ktoré žiakom  poskytujú priestor pre vykonávanie  odborného výcviku. Títo žiaci majú zároveň prednostnú možnosť v daných firmách získať zamestnanie.

            SOŠ  disponuje ubytovacími priestormi slúžiacimi  pre dochádzajúcich žiakov , ale aj ostatných záujemcov ako aj množstvom športovísk. Tieto sprístupňuje nielen svojim žiakom, ale aj verejnosti, ktorá tak môže navštevovať dobre vybavenú  posilňovňu, telocvičňu, bazén s príslušenstvom, tenisové kurty a iné športoviská.      

Škola nadviazala na 60 ročnú históriu, v ktorej dosiahla nepopierateľné výsledky, neustále sa ale modernizuje, prispôsobuje spoločenským potrebám, zapája do projektov, súťaží  a snaží sa vychovať absolventov schopných uplatniť sa v praxi .

 

Pre žiakov je vybudovaný športový areál, ktorý zahŕňa tenisové, asfaltové a futbalové ihrisko s bežeckou dráhou, pieskové doskočisko a sektor na vrh guľou a hod diskom. K výbave školy neodmyslieľne patrí aj telocvičňa, posilňovňa a bazén s príslušenstvom.

 

bazen1

dsc01394

IMG_6195

IMG_6360

tenis

 

Všetky budovy, ktoré slúžia pre účely výučby teoretického vyučovania, odbornej praxe, ubytovania, jedálne, telocvične atď. , sú prepojené spojovacími chodbami. Priamo v areáli sa pre žiakov a zamestnancov nachádza aj školský bufet.

 


Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube