^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Teoretické vyučovanie

 

Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v novej budove s moderne vybavenými učebňami a plne kvalifikovanými všeobecnými i odbornými pedagogickými pracovníkmi. Prebieha v dvojtýždňových cykloch a prispôsobuje sa praktickému vyučovaniu..

 

oapm1

 

Jednotlivé učebne sú pripravené na odborné vyučovanie podľa zamerania jednotlivých odborov. V súčasnosti sa u nás pripravuje cca 300 žiakov v  4 študijných, 1 učebnom odbore a 1 nadstavbovom odbore.

oapm12

Výučba prebieha v 14 učebniach, pričom každá učebňa je vybavená školskou televíziou a školským rozhlasom.

Väčšina učební má dataprojektory, v 4 učebniach sú interaktívne tabuľe. Žiaci majú u nás na škole k dispozícii cca 120 počítačov s prístupom na internet.

 

IMG_6228
 
oapm6
 
DSC01493
 
 
 

 

Dôraz sa kladie aj na poradenskú činnosť žiakov, k čomu je určená výchovná poradkyňa, ktorá spolupracuje s CPPPaP v Žarnovici. Na protidrogovú prevenciu je zriadený koordinátor protidrogovej činnosti.
Pre žiakov je denne otvorený školský bufet, vo vestibule je automat na nealkoholické nápoje a priamo v budove je aj jedáleň.
 
Škola má vlastnú knižnicu.
 
IMG_6199

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube