Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poradíme.

Adresa

Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica

Telefón

+421 45/681 2371, +421 45/681 2372

Email Adress

sekretariat@soszc.eu

VEDENIE ŠKOLY

Ing. Marek RYBÁR

Ing. Marek RYBÁR

riaditeľ

e-mail: riaditel@soszc.eu

mobil: 0911 948 713

Mgr. Jana CIMROVÁ

Mgr. Jana CIMROVÁ

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

triedny učiteľ II.B

e-mail: ztv@soszc.eu

mobil: 0911 948 711

Ing. Stanislav HLAVNA

Ing. Stanislav HLAVNA

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

e-mail: zov@soszc.eu

mobil: 0911 948 710

Ing. Alžbeta Švecová

Ing. Alžbeta Švecová

vedúca pre technicko-ekonomickú činnosť

učiteľka odborných predmetov

e-mail: uctaren@soszc.eu

mobil: 0911 948 712

UČITEĽSKÝ ZBOR

Ing. Gabriela ZELEŇÁKOVÁ

Ing. Gabriela ZELEŇÁKOVÁ

výchovná poradkyňa, predseda rady školy, koordinátor drogových závislostí a sociálno-patologických javov, koordinátor rodičovskej rady, vedúca predmetovej komisie pre oblasť ekonomika

 triedny učiteľ I.B

e-mail: vp@soszc.eu

Mgr. Pavel ANDOK

Mgr. Pavel ANDOK

vedúci predmetovej komisie pre oblasť: Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty , Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami, Zdravie a pohyb, Človek a príroda

 triedny učiteľ IV.A

 

Ing. Miloslav Müller

učiteľ odborných predmetov

Mgr. Ratibor KOPČÁK

Mgr. Ratibor KOPČÁK

koordinátor enviromentálnej výchovy

 triedny učiteľ III.A

 

Mgr. Andrea Bencková

koordinátor prevencie šikanovania , koordinátor žiackej rady

triedny učiteľ: I.A

 

Mgr. Eva ŠTEFANKOVÁ

Mgr. Eva ŠTEFANKOVÁ

koordinátor čitatelskej gramotnosti

triedny učiteľ: IV.B

 

Ing. Peter RYBÁR

Ing. Peter RYBÁR

majster odborného výcviku

Ing. arch Slavomíra ŠMONDRKOVÁ

Ing. arch Slavomíra ŠMONDRKOVÁ

koordinátor ľudských práv

triedny učiteľ: III.B

Bc. Miroslav OBRTLÍK

Bc. Miroslav OBRTLÍK

majster odbornej výchovy

Ing. Ján Stajník

Ing. Ján Stajník

vedúci predmetovej komisie

triedny učiteľ: II.A

Peter ČAKOVSKY

Peter ČAKOVSKY

majster odbornej výchovy

e-mail: pcakovsky@gmail.com

Mgr. Tatiana ŠUŠOVICOVÁ

Mgr. Tatiana ŠUŠOVICOVÁ

majster odbornej výchovy

Ing. Peter Zalai

Ing. Peter Zalai

majster odbornej výchovy

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Mgr. Mária TOMOVÁ

Mgr. Mária TOMOVÁ

personalista, sekretariát

e-mail: sekretariat@soszc.eu

mobil: 0910 324 350

Jarmila GARAJOVÁ

Jarmila GARAJOVÁ

mzdová učotvníčka

e-mail: mzdy@soszc.eu

Ladislav HAMAR

Ladislav HAMAR

údržba

Miloš ZAVAŽAN

Miloš ZAVAŽAN

technik IKT

e-mail: technik@soszc.eu

Mgr. Pavol MAJSNIAR

Mgr. Pavol MAJSNIAR

stolárska výroba

Pavol Budinský

Pavol Budinský

stolárska výroba

Ján BETÁK

Ján BETÁK

stolárska výroba

Anna BANDZIOVÁ

Anna BANDZIOVÁ

upratovačka

Alena RISOVÁ

Alena RISOVÁ

upratovačka

Eva ŠESTÁKOVÁ

upratovačka

Zuzana GORALOVÁ

upratovačka

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search