.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Grafik digitálnych médií

Spracovanie fotografií, 2D a 3D grafiky

Odbor grafik digitálnych médií patrí k atraktívnym odborom, o ktoré je v súčasnosti významný záujem.

Tvorba webových stránok

Tvorba statických a dynamických internetových stránok.

Fotografovanie

Fotografovanie na profesionálnej úrovni a spracovanie fotografií pomocou počítača.

Tvorba propagačnej grafiky

Práca v najpoužívanejších grafických editoroch a 3D modelovacích programoch.

Skutočný výstup

Práca na skutočných zariadeniach a skutočné výstupy pre lepšiu prípravu na budúce zamestnanie.

PREČO ŠTUDOVAŤ TENTO ODBOR?

 

Naša škola zabezpečuje tento odbor výborným technickým vybavením, ktoré pozostáva z niekoľkých ateliérov, dielnípočítačových učební. Každý študent má na vyučovaní k dispozícii školský počítač s požadovaným softwarovým vybavením. Hardware aj software škola neustále obnovuje, tak aby aktuálne spĺňali požiadavky tohto dynamicky sa rozvíjajúceho odboru.

K výnimočným bonusom našej školy patrí medziodborové prepojenie a spolupráca s ostatnými odbormi. Vďaka tomu môžu študenti využívať napríklad  3D tlačiareň3D skener, ktoré vyrobili študenti odboru mechanik číslicovo riadených strojov. Pre výrobu reklamných predmetov a realizáciu praktických výstupov  sú na hodinách odborného výcviku k dispozícii rezací ploter dva gravírovacie lasery, dve 3D tlačiarne a pre výrobu 3D reliéfov CNC-trojosé frézky. Termolis je využívaný na nažehľovanie tričiek, dresov, mikín a rôznych textílií. Tohoročnou novinkou je nedávno zakúpená odporová CNC rezačka, na ktorej študenti vytvárajú boxované písmo a reklamné tabule. Pre dizajnovanie úžitkových reklamných predmetov sú spracovávané kov, polystyrén, drevené, plastové, a iné kompozitné materiály. Naša škola tak na hodinách odborného výcviku zabezpečuje komplexný rozvoj teoretických odborných vedomostí širokým záberom praktických činností.

 

Absolvent  študijného odboru  3447 K grafik digitálnych médií pozná  technológie výroby digitálnych médií, typografické   pravidlá, ovláda spracovanie textových, obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií. Zároveň ovláda prácu s  fototechnikou a videotechnikou. Po ukončení štúdia žiak ovláda prípravu 3D grafiky, 3D modelovania a využitie  týchto modelov pri tvorbe animácií, v hernom dizajne alebo v ďalšom spracovaní vo výrobných procesoch. Žiak ovláda technológie virtuálnej a rozšírenej reality.V rámci štúdia získa poznatky z oblasti počítačovej grafiky, elektronického publikovania a grafického dizajnu.Vie pracovať s produkčnými zariadeniami - 3D tlačou, rezacím ploterom, laserovou gravírovačkou, CNC frézkou, počítačom riadeným vyšívacím strojom, CNC polystyrénovou rezačkou a ďalšími zariadeniami.Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním,   je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať.
 

 

Široké možností uplatnenia

Široké možnosti uplatnenia v rámci digitálnych technológií.

Neustála modernizácia

Odbor reagujúci na požiadavky technického rozvoja.

Osvojenie zručností

Vďaka modernému technickému vybaveniu má študent výnimočné možnosti pre osvojenie praktických zručností.

Úspechy v súťažiach

Študenti odboru dosahujú výrazné úspechy v rôznych regionálnych i celoslovenských súťažiach.

SOS Zarnovica SolidWorks

Dokumenty na stiahnutie.

Pre bližšie informácie o odbore využite nasledovné dokumenty na stiahnutie.

Partneri vo vzdelávaní.

Neuman Fliesspresswerk
Neuman Services
Neuman PWG
tubex

KONTAKTUJTE NÁS

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Môžete využiť aj nasledovný kontaktný rofmulár.

Adresa

Bystrická 4 , 966 81 Žarnovica

Telefonický kontakt

045 681 2371

045 681 2372

Emailová adresa

sekretariát@soszc.eu

Kontaktný formulár
Text

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search