^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

VŠEMvs

VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRAVY V BRATISLAVE
(VŠMEvs), Furdekova 16, 851 04 Bratislava

LETÁK.pdf

 zapis VSEMVS 2013 008

v našom meste aj v školskom roku  2014/2015    opätovne ponúka možnosť získať vysokoškolské vzdelanie externou formou (bez prijímacích pohovorov)   v nasledovných študijných programoch:

•    trojročný bakalársky študijný program „Verejná správa (1. st.)“  
           Absolvent získa akademický titul „bakalár“, v skratke „Bc.“.

•    trojročný bakalársky študijný program „Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (1. st.)“.


Absolvent získa akademický titul „bakalár“ “, v skratke „Bc.“.
Po skončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia je  možnosť pokračovať na druhom stupni štúdia /magisterskom/kde absolvent získa akademický titul „magister“, v skratke „Mgr.“.

 

zapis VSEMVS 2013 010


 Bližšie informácie o štúdiu a podávaní prihlášok získate v Informačno  - konzultačnom stredisku v Žarnovici   na  tel. číslach: 09111193189, 0948001865

Podrobné informácie o štúdiu  na  VŠEMvs v BRATISLAVE sa  nachádzajú:  www.vsemvs.sk

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube