S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie

Protikorupčná činnosť

Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie

Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

  1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona
  2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
  3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
  4. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia)
  5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
  6. alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Iná protispoločenská činnosť je konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom ako deliktom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c) zákona; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom,  ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Vybavovanie protispoločenskej činnosti sa riadi:

  1. Zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  1. Smernicou č. 5/2015 - Prijímanie a vybavovanie podnetov v protispoločenskej činnosti

Podnety pre protispoločenskú činnosť

Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach SOŠ Žarnovica, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica je možné podať:

  1. a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  2. b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search